คำถาม : การขึ้นทะเบียนยา
  • สอบถามค่ะ ถ้าต้องการผลิตขี้ผึ้งสมุนไพรจีน แก้แผล น้ำร้อนลวก ต้องขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรไหมคะ แล้วติดต่อที่ไหนเหรอคะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : อรทัย
  • Date : 20/11/2561 17:12:00
คำตอบ : ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ.2557 ระบุให้ตำรับยาขึ้ผึ้งสมุนไพรสำหรับทาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ในตำรับต้องประกอบด้วยตัวยาตรงอย่างน้อย 1 ชนิด ได้แก่ โกฐน้ำเต้า ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย น้ำมันงา น้ำมันมะพร้าว ว่านมหากาฬ ว่านหางจระเข้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ถือเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ซึ่งหากต้องการผลิตเพื่อจำหน่ายต้องทำการขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในกรณีตำรับของคุณเป็นตำรับยานำเข้าและมีส่วนผสมของสมุนไพรหลักเป็นพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากประกาศ จะต้องทำเรื่องขออนุญาตนำเข้าและขออนุญาตผลิตไปยังอย. เช่นกัน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนและเอกสารประกอบได้ที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ อย. http://www.fda.moph.go.th/sites/OSS/Pages/Main.aspx โทรศัพท์ 02-590-7618-9 ค่ะ