คำถาม : สารจากใบลำแพน
  • อยากทราบวิธีการสกัดสาร และชนิดของสารจากใบลำแพน (Sonneratia ovata) ที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุงค่ะ พอมีข้อมูลจากหนังสือสมุนไพรว่าสามารถนำใบมาไล่ยุงได้ค่ะ จะนำมาทำเป็นยากันยุงสมุนไพรไล่ยุงเพื่อการศึกษาวิจัยค่ะ อยากทราบว่าจะสกัดด้วยวิธีไหนได้บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : นุชนาฏ
  • Date : 29/10/2561 17:10:00
คำตอบ : จากกการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบรายงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ในการไล่ยุงของลำแพน จึงไม่ทราบวิธีการสกัด แต่หากจะทดลองสกัด อาจลองใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแอลกอฮอล์ เช่น เอทานอล เพราะน่าจะปลอดภัยหากมาทำเป็นยากันยุง