คำถาม : มะม่วงหาวมะนาวโห่
  • ยอดอ่อนของมะม่วงหาวมะนาวโห่ เเก้ริดสิดวงทาร ไม่ทราบว่า ทานเเบบไหนค่ะ
  • จากคุณ : สายรุ้ง
  • Date : 29/10/2561 17:08:00
คำตอบ : มีแต่ข้อมูลสรรพคุณพื้นบ้านบอกว่าแก้ริดสีดวงทวารได้ แต่ไม่ได้บอกขนาด หรือ วิธีรับประทาน ส่วนข้อมูลงานวิจัยยังไม่พบการศึกษา