คำถาม : สมุนไพรกระตุ้นความอยากอาหาร
  • อยากทราบสมุนไพรที่กระตุ้นความอยากอาหาร โดยมีงานวิจัยรับรองค่ะ
  • จากคุณ : รอยฮาน
  • Date : 19/10/2561 16:07:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายงานวิจัยว่า มีฤทธิ์กระตุ้นความอยากอาหาร (appetite stimulant) ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร บุก โสม กัญชา คำฝอย พริกไทย เป็นต้น หากต้องการรายละเอียดของงานวิจัย สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล PHARM ของสำนักงานฯ ที่หน้าเวปไซต์