คำถาม : สาร aloin จากว่านหางจระเข้
  • สวัสดีค่ะ หนูอยากสอบถามว่า ถ้าเราสกัดสาร aloin จากว่านหางจระเข้มายับยั้งการเกิดเชื้อราบนผลไม้ เราจะสามารถบันทึกผลอย่างไรให้น่าเชื่อถือคะ ว่าสามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราได้ ไม่ใช่แค่อ้างอิงจากรูปถ่ายค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : Nicha
  • Date : 19/10/2561 16:03:00
คำตอบ : แสดงผลในรูปของค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ทำให้เชื้อรามีการเจริญเติบโตเพียง 50% (IC50) หรือค่าร้อยละการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา (% inhibition) ซึ่งจะมีวิธีคำณวน สามารถหาอ่านได้จากงานวิจัย หรือหนังสือเกี่ยวกับทางด้านจุลชีววิทยา