คำถาม : ต้นป่าช้าเหงา
  • สรรพคุณต้นป่าช้าเหงา
  • จากคุณ : แสงสุดท้าย
  • Date : 27/9/2561 15:18:00
คำตอบ : หากหมายถึง หนานเฉาเหว่ย ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vernonia amygdalina สรรพคุณแผนโบราณ ใช้เข้าตำรับรักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคขาง โรคสาน (โรคที่มีก้อนเนื้อผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย) และใช้แก้พิษ
ส่วนงานวิจัยระบุว่าสารสกัดน้ำของใบมีผลในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ลดน้ำตาลในเลือด ยับยั้งเชื้อมาลาเรีย และต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงการทดสอบระดับเซลล์และสัตว์ทดลองเท่านั้น
สำหรับการศึกษาความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดน้ำ สารสกัดเมทานอล และผงใบ ให้หนูแรท ขนาด 100-1,000 มก./วัน เป็นเวลา 28-65 วัน ให้แก่สัตว์ทดลอง ไม่ความผิดปกติของตับและไต และผลต่อค่าชีวเคมีอื่นในเลือด
อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาถึงขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมในรับประทานในมนุษย์รวมถึงการศึกษาความเป็นพิษหากรับประทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังและหมั่นพบแพทย์อยู่เสมอค่ะ

Ref : Ekeocha PC, Fasola TR, Ekeocha AH. The effect of Vernonia amygdalina on alloxan induced diabetic albino rats. Afr J Food Sci Technol. 2012;3(3):73-7.