คำถาม : กินขมิ้นชันพร้อมกับพริกไทย
  • มีคนบอกกินขมิ้นชันพร้อมกับพริกไทยจะได้ผลดีมากจริงรึเปล่าคะ
  • จากคุณ : เสาวภาค
  • Date : 21/9/2561 16:28:00
คำตอบ : โดยปกติแล้วสารเคอร์คูมิน curcumin ซึ่งสาระสำคัญในขมิ้นชันจะดูดซึมในทางเดินอาหารได้น้อยมาก เนื่องจากเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ มีรายงานวิจัยพบว่าสาร piperine ซึ่งเป็นสารสำคัญในพริกไทยดำ มีคุณสมบัติเพิ่มการดูดซึมของสาร curcumin โดยการศึกษาในมนุษย์พบว่าการรับประทานสาร curcumin ร่วมกับสาร piperine มีผลทำให้ค่าชีวประสิทธิผลของสาร curcumin เพิ่มขึ้น 2,000% ที่เวลา 45 นาทีหลังจากรับประทานร่วมกัน และการศึกษาในหนูพบว่าการป้อนสาร piperine 20 mg/kg ร่วมกับ curcumin 2 g/kg มีผลเพิ่มความเข้มข้นของสาร curcumin ในเลือดได้ 154% ภายในเวลา 1-2 ชั่วโมง จึงสรุปได้ว่าการรับประทานขมิ้นชันร่วมกับพริกไทยดำจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของสาร curcumin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในขมิ้นชันได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชัน อย่างไรก็ตามควรใช้ในขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากมีรายงานพบว่าการใช้พริกไทยในขนาดสูงจะเป็นพิษต่อตับ และควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันหลายชนิด เช่น propranolol, rifampicin, theophylline และ phenytoin เป็นต้น เนื่องจากสาร piperine ในพริกไทยมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P 450 ที่ใช้เปลี่ยนสภาพยาได้แก่ CYP1A1, CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4, และ CYP2C9 ซึ่งอาจทำให้ทำให้ระดับยาในเลือดของยาเหล่านี้สูงขึ้น เวลาที่ยาอยู่ในร่างกายยาวนานขึ้น ส่งผลให้การออกฤทธิ์ของยานานขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอาจมีผลให้เกิดอาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการที่ยาอยู่ในร่างกายนานขึ้นได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า สาร piperine มีผลเพิ่มการดูดซึมยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactam คือ amozycillin trihydrate และ cefotoxime sodium เป็นต้น

Ref : Prasad S, Tyagi AK, Aggarwal BB. Recent Developments in Delivery, Bioavailability, Absorption and Metabolism of Curcumin: the Golden Pigment from Golden Spice. Cancer Res Treat. 2014;46(1): 2–18.