คำถาม : ว่านมหาเมฆ
  • ว่านมหาเมฆมีฤทธิ์แบบใดบ้างคะ
  • จากคุณ : SuTa
  • Date : 21/9/2561 16:24:00
คำตอบ : จากการสืบค้นรายงานการวิจัยพบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับเคมีวิทยาของเหง้าว่านมหาเมฆ Curcuma aeryginosa Roxb. พบว่ามีสาร zedoarol, curcumenol, curdione และ isocurcumenol สำหรับการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สาร curdione จากเหง้าว่านมหาเมฆมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Salmonella typhi, Klebsiella. Pneumoniae และ Stophylococcus aureus นอกจากนี้ ยังพบรายงานการวิจัยว่า สารสกัด (ไม่ระบุชนิด) จากเหง้าว่านมหาเมฆยังมีฤทธิ์ บรรเทาอาการท้องร่วง ต้านเชื้อราและใช้เป็นยาสมานแผล (ยาภายนอก) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในคนเกี่ยวกับการใช้น้ำมันว่านมหาเมฆ ว่าสามารถชะลอการงอกของขนและสีผิวของรักแร้ได้ด้วย