คำถาม : โหระพาและตะไคร้บ้าน
  • อยากทราบว่าสารใดในโหระพาและตะไคร้บ้านมีสารชนิดใดที่ทำให้เเมลงวันบ้านหนีไปคะ รบกวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : Walailak
  • Date : 16/9/2561 16:26:00
คำตอบ : ทั้งโหระพา และตะไคร้บ้าน มีน้ำมันหอมระเหย ที่ทำให้แมลงวันบ้านไม่ชอบกลิ่น ได้แก่ 1,8-cineole, linalool, and eugenol เป็นต้น