คำถาม : ตรีผลา
  • ตรีผลา ลดไขมัน ต้านมะเร็งใช่ไหมครับ สามารถกินคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ไหม
  • จากคุณ : พงษ์
  • Date : 16/9/2561 16:25:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย พบว่า ยังไม่มีงานวิจัยว่าตรีผลา สามารถลดไขมันได้ แต่มีการศึกษาในระดับเซลล์เกี่ยวกับฤทธิ์ต้านมะเร็ง เช่น มะเร็งเต้านม
ส่วนอันตรกิริยา กับยาแผนปัจุบัน นั้น ไม่คววรับประทานตรีผลาคู่กับยาลดระดับน้ำตาลในเลือด เช่น metformin เพราะอาจไปเสริมฤทธิ์กัน และไม่ควรใช้ร่วมกับยาต้านมะเร็ง doxorubicin, adrimycin เพราะอาจไปเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของยาต้านมะเร็งได้ นอกจากนี้ไม่ควรใช้ยาตรีผลาคู่กับยา aspirin เพราะอาจมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดได้

Ref : ฐาน PHARM และ Herb Drug