คำถาม : ทดสอบเชื้อแบคทีเรีย
  • ในการสกัดพืชสมุนไพร ที่สกัดด้วย อะซิโตนหรือเฮกเซน เป็นต้นนั้น เวลานำมาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียขั้นตอนการทดสอบเชื้อในส่วนของการเตรียมสารสกัดทำไมถึงต้องละลายสารสกัดด้วย DMSO คะ เราใช้สารละลายที่เราสกัดละลายไม่ได้หรอคะ แล้วเพราะอะไรคะ ?
  • จากคุณ : DDDDJAI
  • Date : 16/9/2561 16:23:00
คำตอบ : สามารถใช้สารละลายที่เราสกัดละลายได้ค่ะ แต่ที่ใช้ DMSO เป็นตัวทำละลายเนื่องมาจาก DMSO เป็นตัวทำละลายที่สามารถใช้ละลายสารได้หลายชนิด ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อเซลล์มีความสามารถเข้ากันกับน้ำที่ใช้เป็นตัวทำละลายร่วมได้ และไม่ระเหยง่าย ทำให้สารละลายมีความเข้มข้นคงที่เวลานำไปทดสอบกับเชื้อที่ต้องการศึกษาน่าจะได้ผลที่ถูกต้องมากกว่า