คำถาม : หนานเฉาเหว่ย
  • หนานเฉาเหว่ย รักษามะเร็งได้จริงหรือ มีข้อเสียอะไรมั่งคะ
  • จากคุณ : นก
  • Date : 13/9/2561 17:00:00
คำตอบ : มีการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านมะเร็งหลายฉบับ แต่ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบในระดับเซลล์ (หลอดทดลอง) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาการยับยั้งมะเร็งเต้านม รองลงมา เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งยังไม่มีการศึกษาการยับยั้งมะเร็งในคน ส่วนการศึกษาความเป็นพิษนั้น มีการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเฉียบพลัน และพิษกึ่งเรื้อรังในสัตว์ทดลอง ซึ่งยังไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะภายในใดๆ แต่เนื่องจากการศึกษาวิจัยของหนานเฉาเว่ยในเรื่องการรักษามะเร็งเป็นเพียงในหลอดทดลอง จึงไม่อยากแนะนำให้ใช้ค่ะ ควรไปพบหมอแผนปัจจุบันน่าจะดีกว่าค่ะ