คำถาม : ต้นกะเม็ง
  • ถ้าต้องการนำต้นกะเม็งมาไว้ใช้สำหรับย้อมผม ต้องใช้ส่วนไหนของต้นคะ อายุต้นกะเม็งที่เหมาะกับการใช้งานต้องอายุเท่าไหร่ แล้วหากนำมาตากแห้งทำเป็นผง ยังให้ผลเช่นเดียวกับต้นสดไหมคะ
  • จากคุณ : นันท์นภัส
  • Date : 31/8/2561 17:08:00
คำตอบ : 1. ถ้าต้องการนำต้นกะเม็งมาไว้ใช้สำหรับย้อมผม ต้องใช้ส่วนไหนของต้น
ตอบ ส่วนใหญ่ใช้ทั้งต้น

2. อายุต้นกะเม็งที่เหมาะกับการใช้งานต้องอายุเท่าไหร่
ตอบ ใช้ต้นที่โตเต็มที่

3. หากนำมาตากแห้งทำเป็นผง ยังให้ผลเช่นเดียวกับต้นสดไหมคะ
ตอบ สมุนไพรแบบอบแห้งก็สามารถทำได้ โดยมีรายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตำรับสีย้อมผมจากพืช” ซึ่งนำสารสกัดของกิ่งและใบของกะเม็งที่อบแห้งแล้วมาทดสอบความสามารถในการย้อมสีผม ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดจากกะเม็งสามารถย้อมติดสีผมได้ แต่ยังไม่มีรายงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้แบบสดกับแบบแห้ง

เพิ่มเติม: อ้างอิงจากหนังสือ “บันทึกของแผ่นดิน ๑ หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว” ระบุว่าน้ำมันกะเม็งที่ได้จากการคั้นน้ำกะเม็งเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวจะช่วยบำรุงผม รักษาอาการผมร่วง
ตัวอย่างตำรับยาป้องกันผมหงอกก่อนวัย ของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
ส่วนประกอบ
ต้นกะเม็ง (คาดว่าเป็นต้นที่โตเต็มวัย), ว่านเปราะหอม, ว่านสาวหลง, น้ำมันมะพร้าว, พาราฟิน, วาสลีน, หัวน้ำหอมกลิ่นที่ชอบ (ในหนังสือไม่ได้ระบุปริมาณที่ใช้)
วิธีทำ
1. หั่นซอยต้นกะเม็งเหมือนซอยหอมใส่ลงในกระทะ เติมน้ำพอท่วมตั้งไฟปานกลาง เคี่ยวจนน้ำเหลือน้อย เอากากออก
2. ว่านต่างๆ ให้หั่นบางๆ ทอดในน้ำมันมะพร้าวจนเหลืองเกรียม เออกากออก
3. นำน้ำกะเม็งในข้อ 1. ผสมลงในน้ำมันมะพร้าว เคี่ยวต่อไป ไล่น้ำออกจนหมด (น้ำมันไม่กระเด็น)
4. ใส่วาสลีน พาราฟิน เคี่ยวไฟอ่อนๆ พอละลายหมด ทดลองตักหยดในน้ำ ถ้าแข็งตัวดี ยกลงใส่หัวน้ำหอม คนให้เข้ากันแล้วปิดฝารอให้อุ่น ตักหยอดใส่กระปุก ถ้าเหลวเกินไป ทยอยใส่พาราฟิน แล้วทดลองตักหดอีกครั้งจนแข็งตัว

เอกสารอ้างอิง :
1. สุภาภรณ์ ปิติพร, บรรณาธิการ. บันทึกของแผ่นดิน ๑ หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว. ปราจีนบุรี: ห้างหุ้นส่วนจากัด เจตนารมภัณฑ์, 2551:118 หน้า
2. ธนวรรณ สุวรรณสัญญา พจวรรณ ต่างพันธุ์. การพัฒนาตำรับสีย้อมผมจากพืช. โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 2002.