คำถาม : วิธีการสกัดเปลือกมังคุด
  • ดิฉันรบกวนขอรายละเอียดวิธีการสกัดเปลือกมังคุด เพื่อใช้ในงานประกอบอาชีพและพัฒนาสินค้าสบู่สู่สินค้าโอท็อปของชุมชน
  • จากคุณ : Pimpun
  • Date : 30/8/2561 16:49:00
คำตอบ : การนำมังคุดมาเป็นส่วนประกอบในสบู่สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้
1. นำเปลือกมังคุดที่ตากแห้งหรืออบแห้งมาบดเป็นผงละเอียด ร่อนด้วยตะแกรงตาถี่ ก่อนนำไปเติมลงในสบู่
2. การสกัดด้วยน้ำ ให้นำเปลือกมังคุงมาสกัดด้วยการต้มกับน้ำ ถ้าเป็นเปลือกสด ให้ใช้น้ำในปริมาณ 3 เท่าของน้ำหนักสมุนไพร ถ้าเป็นสมุนไพรแห้ง ให้ใช้น้ำในปริมาณ 5 เท่าของน้ำหนักสมุนไพร นำไปต้มจนเดือด แล้วหรี่ไฟเคี่ยวจนเหลือน้ำสมุนไพรปริมาณ 1 เท่าของสมุนไพร กรองด้วยผ้าขาวบาง เอากากทิ้งไป แล้วนำน้ำสมุนไพรมาเติมลงในสบู่
3. การสกัดด้วยเอทานอล หรือเหล้าขาว บดเปลือกมังคุดแห้งให้เป็นผง แล้วนำไปแช่ในเอทานอล หรือเหล้าขาว ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วกรองกากออก นำสารละลายไประเหยเอทานอลออก ก่อนนำไปผสมในสบู่
สำหรับผงละเอียด ไม่ต้องลดปริมาณน้ำที่ใช้ ให้เติมสมุนไพรภายหลังผสมน้ำมันและน้ำด่างเข้าด้วยกันแล้ว
สำหรับสารสกัดน้ำ ให้ทดแทนในส่วนน้ำ ลดปริมาณน้ำที่ใช้ตามน้ำหนักของสารสกัดที่เติมเข้ามา ขนาดสูงสุดที่ใช้ได้ คือ แทนที่ปริมาณน้ำทั้งหมดในสูตร อย่างไรก็ตาม การใช้สารสกัดน้ำต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนเชื้อรา เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานาน
สำหรับสารสกัดเอทานอล ไม่ต้องตัดส่วนน้ำ ให้เติมตามเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ โดยเติมภายหลังผสมสบู่และน้ำด่างเข้าด้วยกันแล้ว
รายละเอียดอื่นๆ สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงที่แนบมา

Ref :
1. หนังสือ “คู่มือการผลิตเครื่องสำอางขั้นพื้นฐาน” สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2. หนังสือ “คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน” สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข