คำถาม : น้ำมันมังคุด
  • สวัสดีคะ ถ้าจะทำน้ำมันมังคุดทาแผล ใช้น้ำมันงาทอดกับเปลือกมังคุดแห้งได้ไหมคะ
  • จากคุณ : Mean
  • Date : 30/8/2561 16:45:00
คำตอบ : ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (สาธารณสุขมูลฐาน) ระบุว่า การใช้เปลือกมังคุดเพื่อรักษาแผลทำได้โดย นำเปลือกผลสดหรือแห้งมาฝนกับน้ำปูนใสจนข้น เอาส่วนน้ำมาทาแผล หรือ ต้มเปลือกผลมังคุดกับน้ำ นำไปชำระล้างบาดแผล ซึ่งวิธีดังกล่างคือการสกัดด้วยน้ำ ส่วนในบัญชียาหลักแห่งชาติระบุว่ายาเปลือกมังคุดสำหรับทารักษาแผลสด และแผลเรื้อรังนั้นเตรียมจากสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์) ของเปลือกมังคุดแห้ง ร้อยละ 10 โดยน้าหนักต่อปริมาตร (w/v) ใช้ ทาบริเวณที่เป็นแผล วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน สารสำคัญในเปลือกมังคุดคือสารที่มีฤทธิ์ช่วยสมานแผลคือสารกลุ่มแทนนินซึ่งละลายได้ดีในน้ำ และสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียคือสารกลุ่มแซนโทน ซึ่งละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ ดังนั้นการจะสกัดเปลือกมังคุดเพื่อมาใช้ควรสกัดด้วยน้ำ แล้วใช้ตามวิธีของสาธารณสุขมูลฐาน หรือการสกัดเปลือกมังคุดด้วยแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ผสมน้ำ แล้วระเหยแอลกอฮอล์ออกก่อน จึงนำสารสกัดมาใช้ผสมในตำรับตามวิธีในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในกรณีที่ต้องการสกัดด้วยการทอดในน้ำมันอาจได้สารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาออกมาน้อยกว่าการใช้แอลกอฮอล์