คำถาม : โกโก้
  • สรรพคุณโกโก้
  • จากคุณ : Whole Sale & Buy
  • Date : 28/8/2561 16:34:00
คำตอบ : เมล็ด มีสรรพคุณขับปัสสาวะ กระตุ้นประสาทส่วนกลาง ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว น้ำมันจากเมล็ด ใช้ทำยาเหน็บ

อ้างอิง: สมุนไพรไม้พื้นบ้านเล่ม 1