คำถาม : สมุนไพรที่ใช้ในผู้ป่วยโรคไต
  • เราสามารถหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ในผู้ป่วยโรคไตได้ที่ไหนบ้างคะ
  • จากคุณ : บัว
  • Date : 27/8/2561 17:10:00
คำตอบ : ท่านสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับโรคไต และ สมุนไพร ได้ที่เว็บไซต์ของทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ตาม Link ที่แนบมานี้
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/search.php?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%95
โดยใช้คำสืบค้นว่า โรคไต และกดคำว่า ค้นหา จะมีบทความที่เกี่ยวข้อง (ที่ไม่ใช่โฆษณา) อยู่ด้านล่างค่ะ
อีกส่วนคือการใช้สมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนว่าสมุนไพรตัวใดมีข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก Link ที่แนบมานี้
http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/New/nlem2561.PDF