คำถาม : การรับประทานขมิ้นชัน
  • สวัสดีค่ะ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับประทานขมิ้นชันค่ะ ข้อควรระวังที่ว่าไม่ควรใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์เป็นเพราะอะไรคะ ส่งผลต่อเด็กในครรภ์หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : S’o’M
  • Date : 24/8/2561 16:32:00
คำตอบ : ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ระบุว่า ควรระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ เนื่องจากยังขาดข้อมูลด้านความปลอดภัย และมีรายงานการวิจัยบางฉบับระบุว่าเมื่อให้หนูแรทเพศเมียกินสารสกัด 95%เอทานอล สารสกัดน้ำ และสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์ในขนาด 100 มก./กก. พบความเป็นพิษต่อตัวอ่อน

อ้างอิง: หนังสือ “ยาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ : ข้อมูลบนหลักฐานทางวิชาการ”