คำถาม : สรรพคุณรางจืด
  • สรรพคุณรางจืด
  • จากคุณ : Tan
  • Date : 20/8/2561 16:44:00
คำตอบ : สรรพคุณตามตำรายาไทยระบุว่า รางจืดเป็นยารสเย็น จืด ใบสด คั้นน้ำกินแก้ไข้ และถอนพิษ ปรุงเป็นยาเขียว ลดความร้อนในร่างกาย รากและเถา แก้อักเสบ แก้ปวดบวม แก้เมาค้าง แก้อาการปวดหัวมึนหัวเนื่องมาจากพิษสุรา ถอนพิษสุรา พิษตกค้างในร่างกาย