คำถาม : สมุนไพรที่ช่วยขจัดรังแค ผมร่วง
  • อยากทราบสมุนไพรที่ช่วยขจัดรังแค ผมร่วง อยากทำยาสระผมค่ะ แล้วสารที่ใช้ได้จากสมุนไพรนั้นคือสารอะไร ?
  • จากคุณ : โบ
  • Date : 20/8/2561 16:40:00
คำตอบ : สมุนไพรที่นิยมนำมาทำยาสระผม ช่วยขจัดรังแค และยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผม เช่น มะคำดีควาย สารสำคัญที่พบคือ saponin วิธีการทำยาสระผมอย่างง่ายๆ สามารถศึกษาได้จากหนังสือ “คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน” สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Ref :
- Raut SV, Bhatia D. Isolation and identification of antidundruff component from Sapindus trifoliatus [Ritha]. J Pure Appl Microbio. 2008;2(2):469-76.
- Kumar N, Rungseevijitprapa W, Narkkhong NA, Suttajit M, Chaiyasuta C. 5[alpha]-reductase inhibition and hair growth promotion of some Thai plants traditionally used for hair treatment. J Ethnopharmacol. 2012;139:765-71.