คำถาม : มะระขี้นก
  • มะระขี้นกจะกินลดน้ำตาลแต่เป็นไขมันพอกตับด้วย กินได้ไหมคะ
  • จากคุณ : บัว
  • Date : 13/8/2561 16:27:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยในสัตว์ทดลองระบุว่ามะระขี้นกสามารถลดระดับไขมันในตับได้ (1-2) แต่ก็มีงานวิจัยทางคลินิกบางฉบับที่รายงานว่ามะระขี้นกทำให้ค่าเอนไซม์ใรตับ (AST, ALT) สูงขึ้นค่ะ (3) ดังนั้นควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และควรตรวจสอบค่าตับเป็นระยะ หากใช้แล้วเกิดความผิดปกติ ควรหยุดใช้ค่ะ

Ref :
1. Senanayake GV, Fukuda N, Nshizono S, Wang YM, Nagao K, Yanagita T, et al. Mechanisms underlying decreased hepatic triacylglycerol and cholesterol by dietary bitter melon extract in the rat. Lipids. 2012;47(5):495-503.
2. Yukizaki C, Aoki K, Honda K, Takaji S, Ino H, Akagi I, et al. Novel varieties of bitter melon (Momordica charantia) in miyazaki reduced rat liver lipids. Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi. 2008;55(7):323-9.
3. Fuangchan A, Sonthisombat P, Seubnukarn T, Chanouan R, Chotchaisuwa P, Sirigulsatien V, et al. Hypoglycemic effect of bitter melon compared with metformin in newly diagnosed type 2 diabetes patients. J Ethnopharmacol 2011;134:422-8.