คำถาม : การสกัดน้ำมันหอมระเหย
  • การสกัดน้ำมันหอมระเหย จากหอมแดงโดยวิธี การกลั่นด้วยไอน้ำ steam distillation ยุ่ได้กี่วันค่ะ ขอรายละเอียด การสกัดแบบการกลั่นด้วยไอน้ำ แบบละเอียดหน่อยค่ะ
  • จากคุณ : ทราย
  • Date : 13/8/2561 16:22:00
คำตอบ : การกลั่นด้วยไอน้ำ ทำได้โดยการนำสมุนไพรมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปสกัดด้วยชุดเครื่องกลั่นด้วยไอน้ำ (มีขายตามร้ามอุปกรณ์วิทยาศาสตร์) จะได้น้ำมันหอมระเหยซึ่งอาจมีน้ำปนมา รอให้น้ำมันหอมระเหยแยกจากชั้นน้ำแล้วแยกชั้นน้ำออกด้วยกรวยแยก (มีขายตามร้ามอุปกรณ์วิทยาศาสตร์) แล้วกำจัดน้ำที่เหลือเพียงเล็กน้อยออกจากน้ำมันหอมระเหยด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตหรือโซเดียมซัลเฟต (มีขายตามร้ามอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือร้านขายเคมีภัณฑ์) ซึ่งเป็นตัวช่วยดูดน้ำออก และกรองแยกสารดูดน้ำออกจากน้ำมันหอมระเหยอีกครั้ง ซึ่งรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” โดยภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

สำหรับอายุของน้ำมันที่สกัดได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมันและการเก็บรักษา เช่น ไม่ควรมีน้ำปน เก็บในขวดที่ปิดสนิทและทึบแสง เก็บในที่เย็น ไม่ให้โดนความชื้น แสง และความร้อน ซึ่งหากการเก็บรักษาดี น้ำมันอาจอยู่ได้นานหลายปี แต่หากน้ำมันที่เก็บไว้มีสี กลิ่น และลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ก็ไม่ควรนำมาใช้ค่ะ