คำถาม : การสกัดสารสมุนไพรด้วยเอทิวแอลกอฮอล์
  • การสกัดสารสมุนไพรด้วยเอทิวแอลกอฮอล์ สามารถใช้สมุนไพรหมักผสมรวมกันได้ไหมคะ หรือต้องแยกกันสกัด เวลาใช้ค่อยนำมาผสมกัน เช่น หญ้านางกับใบเตย ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : เทืองธรรม
  • Date : 10/8/2561 16:20:00
คำตอบ : สามารถทำได้ทั้ง 2 แบบค่ะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ แต่ควรจดบันทึกขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งน้ำหนักและปริมาณของสารสกัดที่ได้ไว้ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและการคำนวณกลับค่ะ