คำถาม : ชากุหลาบ
  • ชากุหลาบออกฤทธิ์อย่างไรบ้างคะถึงทำให้ถ่าย แล้วมีผลเสียอะไรบ้างคะ
  • จากคุณ : Pam
  • Date : 29/7/2561 17:04:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า สารสกัดน้ำต้มจากดอกกุหลาบมีผลทำให้ปริมาณการขับถ่ายอุจจาระของสัตว์ทดลองเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณน้ำในอุจจาระเพิ่มขึ้นด้วย สันนิษฐานว่าสารสกัดน้ำต้มของดอกกุหลาบออกฤทธิ์กระตุ้นให้เกิดแรงดันออสโมติกขับของเหลวออกมาสู่ลำไส้ ทำให้อุจจาระมีลักษณะเหลวและเพิ่มการขับถ่าย (1) อย่างไรก็ตามขึ้นกับผลิตภัณฑ์ว่ามีองค์ประกอบของสมุนไพรหรือสารอื่นร่วมด้วยหรือไม่ซึ่งเสริมฤทธิ์กันทำให้ระบายมากขึ้น ซึ่งหากรับประทานมากอาจก่อให้เกิดการเสียสมดุลของน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกายได้

Ref : (1) Arezoomandan R, Kazerani HR, Behnam-Rasooli M. The laxative and prokinetic effects of Rosa damascene Mill. In rats. Iran J Basic Med Sci. 2010; 14(1): 9-16.