คำถาม : การสกัดหอมแดง
  • อยากทราบวิธี การสกัดหอมแดง เพื่อนำสารสกัดนั้น ไปทำสเปรย์ /ครีม. เพื่อศึกษานวัตกรรม ค่ะ
  • จากคุณ : ทราย
  • Date : 25/7/2561 16:50:00
คำตอบ : หอมแดงเป็นพืชในสกุลเดียวกับกระเทียม (Allium spp.) ซึ่งจะมีสารในกลุ่ม organosulfur compounds กระจายอยู่ในทุกส่วนของหอมแดง โดยเฉพาะส่วนหัวและน้ำมันหอมระเหย ซึ่งสำหรับวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากหอมแดงสามารถทำได้โดย นำหัวหอมแดงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วทำการสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ (steam distillation) แล้วแยกเอาเฉพาะส่วนน้ำมันมาใช้
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

1. Rattanachaikunsopon P and Phumkhachorn P. Shallot (Allium ascalonicum L.) oil: Diallyl sulfide content and antimicrobial activity against food-borne pathogenic bacteria. African Journal of Microbiology Research. 2009; 3(11): 747-750.
http://www.academicjournals.org/article/article1380370818_Rattanachaikunsopon%20and%20Phumkhachorn.pdf

2. Mnayer D, Fabiano-Tixier AS, Petitcolas E, Hamieh T, Nehme N, Ferrant C, Fernandez X, Chemat F. Chemical composition, antibacterial and antioxidant activities of six essentials oils from the Alliaceae Family. Molecules 2014, 19, 20034-20053; doi:10.3390/molecules191220034
http://www.mdpi.com/1420-3049/19/12/20034