คำถาม : ใบย่านาง
  • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับใบย่านาง
    อยากทราบว่า น้ำคั้นใบย่านาง มีลักษณะเหนียว ข้น หนืด จากสารสำคัญตัวใดครับ มีเอกสารอ้างองตัวใด ระบุว่า คือสารตัวนั้น ขอบคุณครับ

  • จากคุณ : Weerapong
  • Date : 23/7/2561 16:50:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล สารที่ทำให้น้ำย่านางมีลักษณะข้นเหนียว คือสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ (polysaccharides) ค่ะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารงานวิจัยที่อ้างถึงด้านล่างนี้ค่ะ

Ref : Singthong J, Ningsanond S, Cui SW. Extraction and physicochemical characterisation of polysaccharide gum from Yanang (Tiliacora triandra) leaves. Food Chem. 2009; 114: 1301-7.