คำถาม : นำผลไม้มาเผาเป็นถ่านไว้ล้างผักเพื่อดูดสารพิษ
  • ขออนุญาตสอบถามค่ะ ถ้านำผลไม้มาเผาเป็นถ่านไว้ล้างผักเพื่อดูดสารพิษจากยาฆ่าแมลง ถ้าตัวผลไม้นั้นถูกฉีดยามาก่อน พอนำมาทำเป็นถ่านจะมียาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ในตัวถ่านนั้นไหมคะ แล้วจะนำมาล้างผักหรือใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
  • จากคุณ : Gift
  • Date : 23/7/2561 16:48:00
คำตอบ : สารพิษป้องกันกำจัดแมลง (insecticides) สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์แกนโนคลอรีน (Organocholrine), กลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต (Organophosphate), กลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate) และ กลุ่มไพรีรอย (Pyrethroids) จากการสืบค้นข้อมูล สารบางกลุ่มเช่น ออร์แกนโนฟอสเฟต จะไม่ถูกทำลายได้หมดที่อุณหภูมิความร้อนสำหรับหุงต้มทั่วไป (1.) ดังนั้นการนำผักหรือผลไม้ที่ปนเปื้อนมาเผาเป็นถ่านเพื่อใช้เอง อาจหลงเหลือสารกลุ่มนี้ตกค้างอยู่บ้าง และข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือ ในกระบวนการเผาอาจทำให้สารพิษฟุ้งกระจายและปนเปื้อนในอากาศได้

โดยทั่วไปการใช้ความร้อนเพื่อทำลายขยะปนเปื้อนสารฆ่าแมลงหรือสารกำจัดศัตรูพืชต้องใช้ความร้อนสูงกว่าการเผาขยะทั่วไป และมีระบบควบคุมสารมลพิษที่เกิดจากการเผาอย่างรัดกุม ส่วนอุณหภูมิในการเผาถ่านไม้หรือวัสดุใดๆ ก็ได้ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ล้างผักหรือดูดซับสารพิษในทางการค้าจะใช้ที่อุณหภูมิ 700-1000 C (2.)

Ref :
1. Holden AJ, Chen L, Shaw IC. Thermal Stability of Organophosphorus Pesticide Triazophos and Its Relevance in the Assessment of Risk to the Consumer of Triazophos Residues in Food. J. Agric. Food Chem. 2001; 49 (1): pp 103–6.
2. บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์. สาระน่ารู้ : ถ่านปลุกฤทธิ์ !. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. https://mtec.or.th/academic-services/mtec-knowledge/552-2016-02-09-03-10-28