คำถาม : ยาสมุนไพรป่าเฮ่วหมอง
  • อยากถามว่าคนที่ฟอกไต อาทิตย์หนึ่งหลายครั้งสามารถกินยาสมุนไพรป่าเฮ่วหมองได้ไหม
  • จากคุณ : อภิวันท์
  • Date : 23/7/2561 16:45:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ป่าเฮ่วหมอง หรือ ป่าช้าเหงา ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Vernonia amygdalina นั้น ในการศึกษาด้านความปลอดภัยหรือความเป็นพิษ มีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง ซึ่งพบว่าเมื่อป้อนสารสกัดน้ำ สารสกัดเมทานอล และผงใบ ให้หนูแรท ขนาด 100-1,000 มก./วัน เป็นเวลา 28-65 วัน ให้แก่สัตว์ทดลอง ไม่ความผิดปกติของตับและไต และผลต่อค่าชีวเคมีอื่นในเลือด อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาถึงขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมในรับประทานในมนุษย์รวมถึงการศึกษาความเป็นพิษหากรับประทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หรือในผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ จึงไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้ค่ะ