คำถาม : สกัดสารไพรีทรินจากดอกเบญจาศ
  • สกัดสารไพรีทรินจากดอกเบญจาศโดยใช้เอทานอลเป็นตัวทะลายได้ไหม? แล้วเมื่อได้สารไพรีทรินออหมาแล้ว จะแยกสารไพรีทรินออกจากเอทานอลอย่างไร
  • จากคุณ : ป๊อปฯ
  • Date : 23/7/2561 16:44:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า มีการใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายในการสกัดสาร pyrethrins จากดอกเบญจมาศ และให้ผลดีเมื่อสกัดด้วยวิธี soxhlet extraction จากนั้นจึงกำจัดเอทานอลออกจากสารสกัดด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator)

Ref : Ban D., Sladonja B., Lukic M., Lukic I., Lusetic V., Kovacevic K., et al. Conparision of pyrethrins extraction methods efficiencies. Afr J Biotechnol. 2010; 9(18): 2702-8.