คำถาม : ทำอย่างไรให้สีที่สกัดได้จากผักผลไม้คงสภาพสีเดิม
  • สวัสดีค่ะ
    กำลังทดลองใช้สีที่ได้จากพืชมาผสมกับสบู่, แป้งปั้นตุ๊กตา(ดินปั้นสำหรับทำดอกไม้ดินหอม) ปรากฎว่า สีเพี้ยนไปจากเดิม เช่น สีแดง เพี้ยนเป็นสีน้ำตาลแดง
    จึงอยากขอคำแนะนำว่ามีสารตัวใดบ้างที่สามารถที่ช่วยให้สีไม่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • จากคุณ : ฝน
  • Date : 19/7/2561 16:56:00
คำตอบ : สีจากพืชเป็นสีจากธรรมชาติที่มาจากสารสีหรือรงควัตถุ (pigment) ที่มีอยู่ในพืชหลายๆ กลุ่ม เช่น คลอโรฟิลล์ (สีเขียว), แคโรทีนอยด์ (สีเหลือง-ส้ม), แอนโทไซยานิน (สีแดง-ม่วง-น้ำเงิน) เป็นต้น ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความคงตัวของสารที่ทำให้เกิดสีเหล่านี้ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), อุณหภูมิ, แสง และเวลา การนำสีมาผสมในสบู่ซึ่งมีความเป็นด่าง ย่อมมีผลทำให้สีเปลี่ยนแปลงไปแน่นอน ดังนั้นหากต้องการคงสีที่ได้จากธรรมติชาติ คือต้องพยายามรักษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสีจากธรรมชาติดังที่กล่าวไปแล้วค่ะ