คำถาม : ชะพลู
  • สนใจนำไปชะพลูมาทำกวนทำสบู่น้ำ มันเป็นก้อนค่ะ ไม่ทราบว่าจะสกัดอย่างไร และใช้ใส่สบู่ในขั้นตอนไหน สัดส่วนเท่าใดคะ
  • จากคุณ : คุณาพร
  • Date : 30/6/2561 11:24:00
คำตอบ : ในการนำชะพลูมาสกัดเพื่อผสมในสบู่ ขึ้นอยู่กับว่าต้องการสกัดสารใดออกมาจากใบชะพลู โดยรายงานพบพบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย แต่หากต้องการสกัดน้ำมันหอมระเหยควรใช้วิธีการสกัดด้วยไอน้ำ อย่างไรก็ตามในใบพลูพบสารออกซาเลท (Oxalate) ซึ่งมีลักษณะเป็นผลึก อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเมื่อนำมาใช้ภายนอกได้ค่ะ
สำหรับปริมาณที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับสูตรของผู้ผลิตแต่ละเจ้า ซึ่งต้องอาศัยการทดสอบปรับเปลี่ยนเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมว่าควรใส่ตัวใดมากหรือน้อย แต่โดยหลักการเติมสมุนไพรในสูตรสบู่จากหนังสือคู่มือการผลิตเครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชนจะมีหลักการดังนี้
- สารสกัดน้ำ ให้ทดแทนในส่วนน้ำ ลดปริมาณน้ำที่ใช้ตามน้ำหนักของสารสกัดที่เติมเข้ามา ขนาดสูงสุดที่ใช้ได้ คือ แทนที่ปริมาณน้ำทั้งหมดในสูตร แต่ในกรณีที่เป็นน้ำคั้นพืชที่ไม่สามารถทนความร้อนได้ ไม่ควรใช้แทนที่น้ำทั้งหมด เพราะความร้อนอาจะทำลายสารสำคัญต่างๆ ในสารสกัดได้ อย่างไรก็ตาม การใช้สารสกัดน้ำต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนเชื้อรา เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานาน
- สกัดในน้ำมัน ให้ใช้แทนที่ส่วนน้ำมันที่ใช้ โดยไม่ต้องลดปริมาณด่าง
- สารสกัดแอลกอฮอล์ สามารถเติมตามเปอร์เซนต์ที่ต้องการ โดยไม่ต้องปรับสัดส่วนสูตร โดยให้เติมภายหลังผสมสบู่กับน้ำด่างเข้าด้วยกันแล้ว
- ผงสมุนไพรสด ให้เติมสมุนไพรภายหลังผสมสบู่กับด่างเข้าด้วยกันแล้ว โดยไม่ต้องปรับลดสัดส่วนสูตร