คำถาม : เบญกาณี
  • ขอทราบวิธีการสกัดกรดแทนนิค (Tannic Acid) จากลูกเบญกาณีหน่อยครับ
  • จากคุณ : นวมินทร์
  • Date : 29/6/2561 11:18:00
คำตอบ : การสกัดสาร tannic acid จากเบญกานี (Quercus infectoria G.Olivier) สามารถสกัดได้โดยใช้น้ำร้อน เนื่องจากสาร tannic acid จัดเป็นสารกลุ่มแทนนิน ซึ่งเป็นสารประกอบพวกโพลีฟีนอลที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ละลายได้ดีในน้ำร้อน โดยทั่วไปสกัดได้โดยต้มส่วนของพืชกับน้ำ จากนั้นกรองเอาเฉพาะส่วนน้ำจะได้สารสกัดน้ำที่มีแทนนินอยู่ หากต้องการทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นให้ทำการตกตะกอนแทนนินต่อโดยวิธี salting out คือทำให้ตกกะกอนด้วยการเติมโซเดียมคลอไรด์ แล้วนำตะกอนที่ได้ไปสกัดซ้ำด้วยอะซีโตน และนำไปกำจัดไขมันออกโดยใช้อีเธอร์สกัดแยกไขมันทิ้งไป จากนั้นนำส่วนสารที่สกัดได้มาเติมโซเดียมคลอไรด์อีกครั้ง เพื่อให้แทนนินตกตะกอนออกมา ซึ่งหากต้องการเฉพาะตัวแทนนินจะต้องใช้สารเคมีช่วยในแยกตะกอนแทนนินออกมาค่ะ
หรืออาจใช้วิธีสกัดแบบง่ายตามคำแนะนำในหนังสือการสกัดและตรวจสอบสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คือ
1. ชั่งตัวอย่างพืช 5 กรัม เติม 50% เอทานอล จำนวน 50 มล. ต้มบนอ่างอังไอน้ำด้วยวิธี reflux (การสกัดแบบไหลย้อนกลับ) นาน 30 นาที
2. กรองเก็บสารละลายที่ได้ (filtrate) จากนั้นนำ filtrate ที่กรองได้ไประเหยให้เกือบแห้งบนอ่างอังไอน้ำ (เพื่อกำจัดเอาตัวทำละลายที่เป็นแอลกอฮออล์ออกไป)
3. ละลายสารสกัดที่เหลืออยู่ด้วยน้ำกลั่น 50 มล. โดยใช้ความร้อนช่วย จากนั้นกรองผ่านกรวยบุชเนอร์ (buchner funnel) โดยใช้แรงดูดจากสุญกาศ (suction) และใช้สารช่วยกรอง (filter aid)
4. เติม 10% โซเดียมคลอไรด์ 1 มล. แล้วกรองเก็บตะกอนแทนนินที่ได้ไปใช้ค่ะ