คำถาม : สารละลายแอลกอฮอล์
  • สมุนไพรสด 150 -250 กรัม หมักในแอลกอฮอล์ 1 ลิตร นาน 7 วัน สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเท่าไรคะ
  • จากคุณ : สุพรรณี
  • Date : 23/6/2561 16:31:00
คำตอบ : เมื่อกรองเอาเฉพาะส่วนสารสกัดที่ได้ออกมาแล้วนำไประเหยตัวทำลายออกจนเหลือเป็นสารสกัดเข้มข้น ลักษณะเหนียวข้น สามารถเก็บไว้ใช้จนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนทางกายภาพของสารสกัด เช่น มีราขึ้น เกิดการแยกชั้น หรือสีเปลี่ยน เป็นต้น