คำถาม : น้ำกระชายดำ
  • อยากทราบการทำน้ำกระชายดำครับ
  • จากคุณ : สัมฤทธิ์
  • Date : 23/6/2561 16:29:00
คำตอบ : ทางสำนักงานไม่พบข้อมูลการทำน้ำกระชายดำค่ะ แต่การรับประทานกระชายดำในรูปของน้ำกระชายดำอาจจะไม่ให้ฤทธิ์เลยหรือให้ฤทธิ์น้อยกว่าที่ควร เนื่องจากสารสำคัญที่พบในกระชายดำ คือ น้ำมันหอมระเหย สารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) กลุ่มฟลาโวน (flavones) เช่น 5,7-dimethoxyflavone, 5,7,4-trimethoxyflavone, 5,7,3,4-tetramethoxyflavone และ 3,5,7,3,4-pentamethoxyflavone สารกลุ่มนี้ไม่สามารถสกัดแยกออกมาได้โดยใช้น้ำเปล่า ต้องแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย ซึ่งหากต้องการใช้ประโยชน์จากฤทธิ์ของสารดังกล่าวควรใช้วิธีสกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือดองในเหล้าขาวตามภูมิปัญญาแผนโบราณค่ะ