คำถาม : การตากวัตถุดิบ
  • ตากผลไม้เพื่อนำไปสกัดสารสำคัญออกแล้วมันขึ้นรา ถ้าอบที่อุณหภูมิ 30 องศาแทนการ freeze dry ผลที่ได้จะต่างกันมากไหมคะ สารสำคัญที่ต้องการคือ ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ค่ะ
  • จากคุณ : วิภาดา
  • Date : 17/6/2561 16:45:00
คำตอบ : ในการอบสมุนไพรสามารถใช้อุณหภูมิแตกต่างกันไปแล้วแต่ชิ้นส่วนของพืช โดยทั่วไปมักจะใช้หลักการดังนี้ สมุนไพรทั้งต้น ใบ ดอก ใช้อุณหภูมิประมาณ 20-40 องศาเซลเซียล เปลือกและรากใช้อุณหภูมิประมาณ 30-65 องศาเซลเซียล สำหรับการเลือกอุณหภูมินั้นขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ด้วยเช่นกัน หากเป็นผลไม้ที่มีน้ำมาก ควรหั่นให้ชิ้นบางๆ และใช้ตากในที่อากาศถ่ายเทดี หรืออบในตู้อบอุณหูมิประมาณ 45-50 องศาเซลเซียล เพื่อให้แห้งไวขึ้น โดยตู้อบจะต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดเป็นไอน้ำในตู้อบ ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้ freeze dry ซึ่งจะใช้ความเย็นในระดับติดลบ ภายใต้ความดันต่ำ เพื่อให้น้ำภายในพืชระเหิดออกมาได้ ดังนั้นตามหลักการการทำให้แห้งด้วย freeze dry จะคงคุณค่าและปริมาณสารอาหารได้มากกว่าการอบแห้งด้วยความร้อน เนื่องจากพวกสารฟีนอลลิคและสารฟลาโวนอยด์ อาจสลายด้วยไปบางส่วนด้วยความร้อนและแสง แต่การอบที่อุณหภูมิ 30 องศาอาจต้องใช้เวลานาน เนื่องจากอุณหภูมิไม่ต่างจากอุณหภูมิห้อง ซึ่งถ้าให้เวลานานในการทำให้แห้งอาจทำให้ราขึ้นได้
อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ทราบว่าพืชที่คุณสนใจเป็นพืชชนิดใดจึงยังไม่สามารถเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งและการทำ freeze dry ว่ายังคงปริมาณสารสำคัญที่ต้องการได้ต่างกันมากหรือไม่ อาจต้องทดลองทำทั้งสองวิธีการ แล้วนำมาเปรียบเทียบกันอีกครั้งค่ะ