คำถาม : หญ้าหวาน
  • อยากทราบว่าหญ้าหวาน มีสารให้ความหวานตามธรรมชาติ ซึ่งกรณีที่นำมาต้มเป็นน้ำหญ้าหวาน จะอยู่ได้นานเท่ากับน้ำเชื่อมหรือไม่ครับ หากเก็บในตู้เย็นที่รักษาอุณหภูมิที่ 6-8 องศา ขอบคุณครับ
  • จากคุณ : จิรวัฒน์
  • Date : 28/5/2561 16:03:00
คำตอบ : ไม่สามารถบอกได้ว่าการเก็บรักษาน้ำต้มหญ้าหวานในตู้เย็นจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ คงต้องลองทดสอบดูเอง โดยหลักการทั่วไปของกระบวนการแปรรูปเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การพาสเจอไรซ์ โดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 100 องศาเซลเซียส, การสเตอริไลซ์ เป็นการใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียส เพื่อทำลายเซลล์และสปอร์ของจุลินทรีย์, การใช้วัตถุกันเสียม การใช้ความเย็นที่อุณหภูมิต่ำๆ ในระดับแช่แข็ง หรือการทำให้น้ำเข้มข้นมากๆ ซึ่งนํ้าตาลนอกจากจะเป็นสารให้ความหวานแล้ว ถ้ามีอยู่ในปริมาณความเข้มข้นสูง 65-70% จะยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้โดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย
แต่น้ำต้มหญ้าหวานน่าจะมีอายุเหมือนน้ำต้มสมุนไพรทั่วๆ ไป เนื่องจากสารให้ความหวานในหญ้าหวานไม่ใช่น้ำตาล และไม่เข้มข้นหรือหนืดเหมือนน้ำเชื่อมจึงไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติมโตของเชื้อได้

อ้างอิง : พิศมัย ศรีชาเยช. หลักการผลิตเครื่องดื่มและการผลิตนํ้ามะขามป้อม. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ (เว็บ doi.nrct.go.th)