คำถาม : สารเเทนนิน
  • สารเเทนนิน สามารถกำจัดกลิ่นบูดูได้ไหม หรือสารเเทนนิน สามารถกำจัดกลิ่นได้หรือเปล่า
  • จากคุณ : อิรฮาม
  • Date : 24/5/2561 15:55:00
คำตอบ : มีการใช้แทนนินเป็นสารตกตะกอนโปรตีนและจับกับไอออนของโลหะ ในอุตสาหกรรมผลิตไวน์ เบียร์ และสาเก ทำให้สามารถกำจัดกลิ่นและรสที่ไม่ต้องการออกจากผลิตภัณฑ์ได้ และมีการใช้กำจัดกลิ่นในการบำบัดน้ำเสีย แต่ไม่พบข้อมูลการใช้กำจัดกลิ่นบูดู