คำถาม : สมุนไพรกลุ่มไหนที่ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ
  • สมุนไพรกลุ่มไหนที่ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจบ้างคะ
  • จากคุณ : บัว
  • Date : 24/5/2561 15:52:00
คำตอบ : - สมุนไพรที่มีรายงานวิจัยว่าเป็นพิษต่อหัวใจ (cardiotoxic effect) ได้แก่ DIGITALIS, หอมปีนัง (OUABAIN) ยี่โถ เป็นต้น
- สมุนไพรที่มีรายงานว่ามีผลทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะมากขึ้น ได้แก่ พริก ไพล ยอ หญ้าหนวดแมว ชา และกาแฟ เป็นต้น
ซึ่งในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ หากจะใช้ยาหรือสมุนไพรตัวใด ควรระมัดระวังและควรปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษาอยู่