คำถาม : คุณประโยชน์ไม้กฤษณาไทย
  • เรียนสอบถามข้อมูลไม้กฤษณาไทย ที่มีการขายส่งออกต่างประเทศ ตั้งแต่สมัยอยุธยาดั่งปรากฏในละครอิงประวิติศาตร์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส ออเจ้า ส่งออกสินค้าไทย ได้แก่ หนังสัตว์ ไม้กฤษณา เครื่องลายครามสังคะโลก ฯลฯ .... ขออนุญาตเรียนถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไม้กฤษณา มีคุณประโยชน์ อะไรบ้าง และเมื่อนำมากลั่นเป็นน้ำมันกฤษณา สามารถใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง ในเมืองไทยมีงานวิจัยเกี่ยวกับไม้กฤษณา ช่วยบรรเทาบำบัดโรคอะไรได้บ้าง ในต่างประเทศมีงานวิจัยที่น่าสนใจอะไรบ้าง เจ้าค่ะ ขอข้อมูลนำมาประกอบ ต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันกฤษณาในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมรายได้การส่งออกไปต่างประเทศ เจ้าค่ะ
  • จากคุณ : พลอยพรหม
  • Date : 24/5/2561 15:50:00
คำตอบ : กฤษณา เป็นน้ำมันหรือยางที่สร้างขึ้นในเนื้อไม้ของพืชในสกุล Aquilaria ซึ่งมีหลายชนิด ที่สำคัญและพบในไทย มี 2 ชนิด ได้แก่ Aquilaria malaccensis Lam. (ชื่อพ้อง Aquilaria agallocha Roxb.) และ Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte ประโยชน์ของกฤษณา ชาวอาหรับนิยมนำมาเผาไฟเพื่ออบห้องให้มีกลิ่นหอม น้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากเนื้อไม้ จะนำมาใช้เป็นน้ำหอม ใช้ปรุงแต่งกลิ่นหอมในอุตสาหกรรมน้ำหอม เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ผงกฤษณาใช้โรยบนเสื้อผ้าหรือร่างกายเพื่อฆ่าเหาและหมัด ในยาพื้น บ้านของอินเดียและหลายประเทศในเอเซีย ใช้เป็นส่วนผสมในยาหอม ยาบำรุง ยากระตุ้นหัวใจ และยาขับลม
สรรพคุณแผนโบราณของกฤษณาจากต้น Aquilaria agallocha ใช้เนื้อไม้ บำรุงโลหิตในหัวใจ บำรุงตับและปอด แก้ลมซาง ลมอ่อนเพลีย ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจ บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ แก้ไข้ บำรุงโลหิต แก่นไม้ บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ บำรุงตับและปอด น้ำมันจากเมล็ด รักษาโรคผิวหนัง แก้โรคเรื้อน แก้มะเร็ง
สำหรับข้อมูลรายงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบว่า กฤษณา (Aquilaria crassna) มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ ต้านความเป็นพิษต่อหัวใจ ช่วยระบาย เป็นต้น ส่วนกฤษณา (Aquilaria agallocha) มีฤทธิ์แก้ปวด ลดการอักเสบ ต้านการชัก ทำให้สงบ ช่วยระบาย ฆ่าแมลง เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่างานวิจัยเป็นการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ยังไม่พบงานวิจัยในคน หากอยากได้รายละเอียดของงานวิจัย สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล PHARM บนเวปไซต์ของสำนักงานหรือติดต่อมาที่สำนักงานโดยตรง

อ้างอิง :
ฐาน PHARM
หนังสือสมุนไพรไม้พื้นบ้านเล่ม 1
หนังสือคู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2 เครื่องยาพฤกษวัตถุ