คำถาม : เสม็ดขาว
  • เสม็ดขาวมีคุณสมบัติทางพิษรึป่าว
  • จากคุณ : ATTM
  • Date : 18/5/2561 16:19:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพิษหรือการเกิดพิษของเสม็ดขาว แต่ข้อมูลจากเวปศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ในบทความเรื่อง พืชพิษในประเทศไทย ระบุว่า ส่วนที่เป็นพิษของเสม็ดขาว คือ น้ำมันจากใบซึ่งจะทำให้ระคายเคืองและเป็นผื่นคันตามผิวหนัง

อ้างอิง : จำลอง เพ็งคล้าย. พืชมีพิษในประเทศไทย (1). เข้าถึงจาก http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=86