คำถาม : สมุนไพรรักษาหรือยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้
  • สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาหรือยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ มีอะไรบ้างคะ
  • จากคุณ : วราภรณ์
  • Date : 11/5/2561 16:07:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายงานการวิจัยว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ มีหลายต้น ได้แก่ หญ้าปักกิ่ง รงทอง มังคุด โกฐสอ ขมิ้นชัน ชา ดาวเรือง ส้มโอ ขิง บร๊อกโคลี่ ดาวเรืองฝรั่ง แต่ส่วนใหญ่เป็นรายงานการศึกษาในหลอดทดลอง คุณสามารถสืบค้นรายละเอียดของงานวิจัยได้จากฐานข้อมูล PHARM บนเว็บไซต์ของสำนักงานค่ะ