คำถาม : สมุนไพรแบบ spray
  • หากต้องการทำยาสมุนไพรแบบ spray โดยมีตัวยาเป็นสารสกัดสมุนไพร ใน propylene glycol สามารถใช้อะไรเป็นกระสายยาได้บ้างคะ แล้วมีความจำเป็นต้องใส่สารกันเสียด้วยมั๊ยคะ หากมีสารสกัดหลายตัวในตำรับ
  • จากคุณ : mars
  • Date : 14/4/2561 12:50:00
คำตอบ : สามารถเจือจางสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ใน propylene glycol ได้ด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ผสมน้ำ ทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถในการละลายของสารสกัดในน้ำหรือแอลกอฮอล์ ส่วนสารกันเสียยังคงต้องใส่อยู่ ส่วนชนิดและปริมาณขึ้นกับการนำไปใช้ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ.2560