คำถาม : วิธีสกัดหัวไชเท้า
  • วิธีสกัดหัวไชเท้าที่เหมาะสมและได้สารสำคัญรักษาฝ้า
  • จากคุณ : ประยูร
  • Date : 11/4/2561 12:47:00
คำตอบ : สามารถนำหัวไชเท้ามาคั้นสดและกรองเอาแต่น้ำไปใช้ได้ ส่วนการสกัดโดยใช้แอลกอฮอล์ต้องมีเครื่องมือโดยนำหัวไชเท้าสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก และแช่ในเมทานอลนาน 7 วัน กรองเอาแต่ส่วนน้ำแล้วนำมาระเหยน้ำออกที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และขจัดน้ำออกจากสารสกัดอีกครั้งด้วยเทคนิคการทำให้แห้งแบบเยือกแข็ง หรือ lyophilization จากข้อมูลงานวิจัยพบว่าการสกัดด้วยวิธีนำหัวไชเท้าคั้นสด จะได้ปริมาณสารสำคัญมากกว่าวิธีการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ (เมทานอล) ซึ่งได้แก่ phenolic, flavonoid และ L-ascorbic acid นอกจากนี้ น้ำหัวไชเท้าคั้นสดยังมีฤทิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มากกว่าสารสกัดจากแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามในการสกัดทั้งสองวิธีแต่ควรระวังเรื่องความสะอาด และการเก็บรักษา ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำหรือเก็บไว้ในตู้เย็น น้ำหัวไชเท้าคั้นสด ไม่ควรเก็บไว้นานเกินหนึ่งสัปดาห์ หรือทำใหม่ทุกครั้งที่ใช้