คำถาม : ยาหม่องเสลดพังพอน
  • จะทำยาหม่องเสลดพังพอน โดยใส่ทิงเจอร์เสลดพังพอนเป็นสารสำคัญค่ะ แต่พอทำแล้วทิงเจอร์เสลดพังพอนปริมาณ 24%ของตำรับ แยกชั้นกับเฟสน้ำมันในยาหม่อง ขอสอบถามว่า มีวิธีอย่างไร ให้ไม่แยกชั้นกันคะ หรือต้องใส่ตัวก่ออิมัลชั่น หรือลำดับการใส่มีผลต่อการแยกชั้นคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
  • จากคุณ : ณัฐวีณ์
  • Date : 30/11/2560 14:33:00
คำตอบ : จากคู่มือการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 เรื่อง การเตรียมตำรับยาหม่องพญายอ จะละลายในส่วนของ เมนทอล การบูร และน้ำมันต่างๆ แล้วผสมรวมกันกับขี้ผึ้ง พาราฟิน และวาสลีนก่อน จึงเติมสารสกัดพญายอและคนให้เข้ากัน การแยกชั้นของสารสกัดกับเฟสน้ำมัน อาจเนื่องจากทิงเจอร์เสลดพังพอนซึ่งมีตัวทำละลายคือ 70%เอทานอลในน้ำ ซึ่งก่อนที่จะนำมาผสมในครีมหรือยาหม่องต้องระเหยตัวทำละลายออกให้หมดก่อน จะได้สารสกัดข้นหนืด แล้วใส่ปริมาณ 5% ของตำรับ นอกจากนี้อาจเกิดจากอุณหภูมิของแต่ละเฟส ซึ่งควรจะแตกต่างกันประมาณ 5 องศา