คำถาม : พิษของการบูร
  • หนูขอสอบถามค่า เรื่องการบูรในสมุนไพร มีกลไกอย่างไรที่ส่งผลต่อไต กับตับ ค่า ขอบคุณค่า
  • จากคุณ : Kanokwan
  • Date : 28/11/2560 14:32:00
คำตอบ : เมื่อรับประทานการบูรเข้าไป ร่างกายจะมีการกำจัดออกโดยผ่านการเมทาบอลิสมที่ตับ โดยการบูรจะถูกเปลี่ยนเป็นสาร campherol แล้วจะจับตัวกับ glucuronic acid ในตับ เกิดเป็นสารประกอบที่ละลายน้ำได้ และถูกขับออกทางปัสสาวะ แต่หากได้รับการบูรในปริมาณสูงเกินไป ก็จะเกิดการตกค้างของสาร จนก่อให้เกิดอันตรายต่อตับ และไตได้

Ref : Chen W, Vermaak I, Viljoen A. Camphor-A Fumigant during the Black Death and a Coveted Fragrant Wood in Ancient Egypt and Babylon-A Review. Molecules. 2013:18;5434-5454.