คำถาม : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรผสมประกอบด้วย แอปเปิ้ลเขียว มะขามแขก ตรีผลา เปลือกมะรุม ดอกคำฝอย พริกไทยดำ ผ่านน้ำนมแม่มากน้อยแค่ไหน และเมื่อทานไปหยุดไปกี่วันจึงกลับมาให้นมบุตรได้
  • จากคุณ : ภกญ. อัญชลี
  • Date : 28/11/2560 14:30:00
คำตอบ : ปกติเวลาตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรจะไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบด้วยสมุนไพรเนื่องจากสมุนไพรส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะ และยังไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับสารในสมุนไพรที่ผ่านทางน้ำนมค่ะ