คำถาม : DI พริกไทย
  • หนูขอสอบถามค่า เรื่องพริกไทย จะไปมี Drug Interactions กับ phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เรื่องอะไรอะค่า ถึงต้องระวัง
  • จากคุณ : Kanokwan
  • Date : 24/11/2560 16:14:00
คำตอบ : Phenytoin เป็น substrate ของ P-glycoprotein และถูกเมตาบอไลท์ด้วยเอนไซม์ CYP3A4 ซึ่งสารไปเปอร์รีนในพริกไทยมีฤทธิ์ยับยั้ง P-glycoprotein และเอนไซม์ CYP3A4 ดังนั้นจึงอาจทำให้ระดับยาในเลือดเพิ่มขึ้น

Propranolol และ theophylline เป็นยาที่ถูกเมตาบอไลท์ด้วยเอนไซม์ CYP1A1, CYP1A2 และ CYP2D6 ซึ่งสารไปเปอร์รีนในพริกไทยมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์เหล่านี้ ดังนั้นจึงทำให้ระดับยาในเลือดเพิ่มขึ้น และยืดระยะเวลาในการขับยาออกจากร่างกาย ซึ่งจะมีผลเพิ่มทั้งประสิทธิภาพของยาและผลข้างเคียงของยาด้วย

Rifampicin เป็น substrate ของ P-glycoprotein ซึ่งสารไปเปอร์รีนในพริกไทยมีฤทธิ์ยับยั้ง P-glycoprotein ดังนั้นจึงอาจทำให้ระดับยาในเลือดเพิ่มขึ้น

Ref : Hu Z, Yang X, Ho PCL, et al. Herb-Drug Interactions. A Literature Review. Drugs 2005;65 (9):1239-82.