คำถาม : การเก็บรักษาสมุนไพร
  • การเก็บรักษาสมุนไพรแห้งและสดต้องใช้การควบคุมอุณหภูมิกี่องศาคะ และถ้าในขณะขนส่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิด้วยรึปเปล่าอีกคำถามค่ะ และถ้าขนส่งผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปมาเเล้วรถที่ขนส่งนี่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นไหมคะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : karn
  • Date : 24/11/2560 16:12:00
คำตอบ : การเก็บรักษาสมุนไพรส่วนใหญ่มักจะเก็บในรูปสมุนไพรแห้งมากกว่าสมุนไพรสด เพราะจะทำให้เก็บได้นาน สมุนไพรแห้งควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียสและไม่ควรเก็บนานเกิน 2 ปี ส่วนสมุนไพรสด ควรเก็บในตู้เย็น และไม่ควรนานเกิน 1 สัปดาห์

การขนส่งสมุนไพรแห้ง สามารถขนส่งได้ที่อุณหภูมิห้อง ส่วนสมุนไพรสดสามารถขนส่งได้ที่อุณหภูมิห้องหากใช้ระยะเวลาในการขนส่งไม่นานนัก แต่ถ้าใช้เวลานานในการขนส่งและอยากให้คงคุณภาพไว้ ควรขนส่งในห้องเย็น ส่วนขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ