คำถาม : น้ำสมุนไพรที่ช่วยลดไขมันในเลือด
  • น้ำสมุนไพรอะไรที่ช่วยลดไขมันในเลือดสูงบ้างค่ะ
  • จากคุณ : -
  • Date : 15/11/2560 16:30:00
คำตอบ : สมุนไพรที่ช่วยลดไขมันในเลือด ในรูปแบบของชาชง และน้ำคั้น ได้แก่ ชา กระเจี๊ยบแดง คำฝอย หม่อน ทับทิม ส้มเกลี้ยง เป็นต้น

อ้างอิง : เอกสารการประชุม เรื่อง มารูจักชาสมุนไพรกันเถอะ และหนังสือสารพันคำถามฮิต