คำถาม : ลูกไข่เน่า
  • ลูกไข่เน่ามีประโยชน์และผลข้างเคียงอย่างไรบ้างครับ
  • จากคุณ : -
  • Date : 9/11/2560 17:23:00
คำตอบ : สรรพคุณตามตำรายาไทยใช้ เปลือกต้น แก้ท้องเสีย แก้เด็กถ่ายเป็นฟอง แก้บิด แก้ไข้ แก้ตานขโมย (โรคพยาธิในเด็ก มีอาการ เบื่ออาหาร ผอมแห้ง อ่อนเพลีย ซูบซีด ท้องเดิน พุงโร ก้นปอด) ราก แก้ท้องเสีย เจริญอาหาร สำหรับผลข้างเคียง ยังไม่พบรายงาน